تبلیغات


آموزش تحلیل محتوا,Content analysis, به همراه روش کد گذاری

تحلیل محتوا شیوه ای منظم و تکرارپذیر برای جمع بندی  کلمات متعدد موجود در متن و تبدیل آنها به دسته های کوچک تر و واضح تر (بر اساس قانون کدگذاری)  می باشد.

تحلیل محتوا(Content analysis ) از روش‌های اسنادی است که به بررسی نظام مند، عینی، کمّی و تعمیم پذیر پیام‌های ارتباطی می‌پردازد. این روش در دسته‌بندی روش‌ها، پهنانگر محسوب می‌شود و از آن برای بررسی محتوای آشکار پیام‌های موجود در یک متن می‌پردازد و در نتیجه وارد تاویل و نشانه شناسی محتوای پیام نمی‌شود. معمولاً زمانی که از تحلیل محتوا به عنوان یک روش نام برده می‌شود، تحلیل محتوای کمی مورد نظر است. با این حال، امروزه از تحیل محتوای کیفی نیز در روش‌های پژوهش اسنادی نام برده می‌شود که به گونه‌ای همان تحلیل محتوای مضمونی یا تماتیک است. در تحلیل محتوای کیفی، تلاش بر این است تا با کدگذاری باز، محوری و زمینه‌ای، مقولات محتوایی موجود در پیام‌های ارتباطی شناسایی و استخراج شود.


آموزش تحلیل محتوا، به همراه کتاب آموزشی و پاورپوینت ارائه کلاسی, Content analysis

 


فایل هایی که پس از خرید محصول در دسترس شما قرار می گیرد:

فایل 1: کتاب آموزش تحلیل محتوا به صورت PDF و WORLD (157 صفحه)

فایل 2: پاورپوینت تحلیل محتوا جهت ارایه کلاسی (34 اسلاید)، که شامل موارد زیر میباشد:

 • مقدمه
 • تعریف تحلیل محتوا
 • تاریخچه کاربرد تحلیل محتوا
 • هدف تحلیل محتوا
 • ضعف و قوت تحلیل محتوا
 • تحلیل محتوای کمی و مراحل اجرای آن
 • تحلیل محتوای کیفی و مراحل اجرا و رو یکردهای موجود
 • نرم افزارهای مورد استفاده
 • مقایسه کامل دو روش کمی و کیفی
 • ترکیب تحقیق کمی و کیفی
 • منابع

فایل 3: آموزش کد گذاری به همراه نمونه جهت استفاده در پایان نامه و یا مقاله

فایل 4: مقالات مرتبطمنبع این نوشته : منبع