تبلیغات


فیلم آموزش تکنیک DANP ،فیلم آموزش روش ترکیبی تکنیک های DEMATEL و ANP،

از آنجایی که در اکثر تصمیم گیری ها عناصر با همدیگر در تعامل بوده و بین گزینه های تصمیم و معیارهای تصمیم گیری، روابط و وابستگی متقابل وجود دارد و از جمله اهداف بیشتر تحقیقات اولویت بندی و مشخص نمودن تعاملات پیچیده موجود بین آنهاست، روش تحلیل شبکه، اِی ان پی (ANP) روش مناسبی است. اما لازم به ذکر است که در این تکنیک، استفاده از روش میانگین گیری برای بدست آوردن سوپرماتریس وزن دار غیر منطقی به نظر می رسد، چرا که استفاده از این روش به معنای این است که هر خوشه از معیارها میزان اثرگذاری یکسانی دارند، در صورتیکه با توجه به نتایج بدست آمده از تکنیک دیمتل (DMATEL) درجات متفاوتی از تأثیرگذاری بین معیارها و به تبع آن بین خوشه های متشکل از معیارها وجود دارد. بنابراین برای رفع مشکل مذکور از روش تحلیل شبکه، (اِی ان پی) مبتنی بر تکنیک دیمتل که اصطلاحا آنرا دَنپ (DANP) می نامند، استفاده می شود.

در این فایل به صورت کامل، ادغام تکنیک های دیمتل و ANP توضیح داده شده است. در فایل های WORD و اکسل موجود در پکیج آموزش، تکنیک DANP، بشکل گام به گام و کاملا تشریحی توضیح داده شده که به صورت موردی در شرکت کاله انجام پذیرفته است.

جهت آشنایی با تکنیک دنپ و پاسخ به سوالات احتمالی فیلم کامل آموزش تکنیک دنپ(45 دقیقه) نیز تهیه گردید که در فایل دانلودی موجود می باشد.

با توجه به موردی بودن تحقیق، تمام اعداد واقعی بوده و تکنیک دنپ به صورت عملی در یک شرکت معتبر تست شده است. این فایل شما را برای تحلیل فصل چهارم پایان نامه یاری خواهد کرد، علاوه بر این شما می توانید از این فایل بصورت مستقیم در پایان نامه یا هر نوع تحقیق دیگر استفاده کنید.

 

مراحل گام به گام تکنیک دنپ:

گام نخست- محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم

گام دوم- نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم

گام سوم – محاسبه ماتریس ارتباطات کامل

گام چهارم – تحلیل نتایج و رسم نمودارهای علی و معلولی برای ابعاد و معیارها

گام پنجم- نرمال سازی ماتریس ارتباط کامل ابعاد

گام ششم- نرمال سازی ماتریس ارتباط کامل معیارها

گام هفتم- تشکیل سوپر ماتریس ناموزون

گام هشتم- تشکیل سوپرماتریس موزون

گام نهم- محدود کردن سوپرماتریس موزون،تعیین وزن و اولویت بندی

 

دانلودمنبع این نوشته : منبع